Banner

(Aanvullend) geboorteverlof

16 juni 2021 | Door:  Patricia ter Haar

Sinds 1 januari 2019 hebben partners die in loondienst werken, bij geboorte van een kind recht op doorbetaald geboorteverlof gedurende éénmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 is hier een uitbreiding op gekomen, het aanvullend geboorteverlof. Er zijn nog veel vragen hierover. Daarom deze regeling nogmaals onder de aandacht. 

Duur geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Het ‘standaard’ geboorteverlof bedraagt éénmaal het aantal werkuren per week. De werkgever betaalt tijdens dit geboorteverlof het loon van de werknemer volledig door. Het aanvullend geboorteverlof is een aanvulling op het geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof duurt in totaal maximaal vijf keer het aantal werkuren per week. Inclusief geboorteverlof kan de werknemer dus maximaal zes weken verlof opnemen.

Anders dan bij het geboorteverlof, krijgt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het dagloon van de werknemer (maar niet meer dan 70 procent van het maximum dagloon). Dit hoeft dus niet gelijk te zijn aan 70 procent van het salaris van de werknemer!

Indien de uitkering aan de werkgever wordt uitbetaald, ontvangt de werkgever van het UWV ook een compensatie van de (gemiddelde) sociale lasten. Wordt de uitkering direct aan de werknemer uitgekeerd, dan draagt het UWV de loonheffingen en sociale verzekeringspremies hierover af.

Invulling aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof kan worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Dit betekent dat een werknemer ervoor kan kiezen om het aanvullend geboorteverlof in één keer op te nemen maar het ook verdeeld kan opnemen met bijvoorbeeld één of twee dagen per week.

Salaris, vakantiegeld en opbouw vakantiedagen

Het ‘standaard’ geboorteverlof heeft geen invloed op de opbouw van vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen. Ook ontvangt de werknemer tijdens deze periode zijn normale loon.

Je bent in de meeste gevallen niet verplicht om tijdens het aanvullende geboorteverlof het salaris volledig door te betalen. Het UWV vergoedt met de uitkering ook direct het vakantiegeld over de periode van het aanvullend geboorteverlof. Is er geen verplichting tot doorbetaling van het volledige salaris, dan ben je ook niet verplicht om over deze periode vakantiegeld over het volledige loon uit te keren.

Het opnemen van aanvullend geboorteverlof heeft geen invloed op de opbouw van het aantal wettelijke vakantiedagen (twintig vakantiedagen op jaarbasis voor iemand met een fulltime dienstverband). Maar wél is het mogelijk dat het opnemen van aanvullend geboorteverlof invloed heeft op de bovenwettelijke verlofopbouw.

In de CAO, jouw personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over de rechten tijdens het opnemen van aanvullend geboorteverlof die ten gunste van de wettelijke regelingen afwijken.

Opbouw pensioen tijdens aanvullend geboorteverlof

Met betrekking tot pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof via een particuliere verzekeringsmaatschappij (werkgeversregeling) maken werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder meestal afspraken over de opbouw van pensioen tijdens het verlof in het pensioenreglement.

Zijn er geen afspraken gemaakt in het pensioenreglement, dan bouwt de werknemer geen pensioen op tijdens het aanvullend geboorteverlof. Als werkgever is het dus van belang met de werknemer hierover in gesprek te gaan.

Is de werkgever verplicht deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds of is sprake van een CAO? Dan wordt over pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof vaak wat geregeld in de CAO of in het pensioenreglement.

Voor wie is het aanvullend geboorteverlof?

Recht op aanvullend geboorteverlof hebben partners als het kind op of na 1 juli 2020 geboren is. Daarnaast zijn de volgende cumulatieve voorwaarden van toepassing:

Vragen?

Heb je een werknemer die binnenkort gebruik gaat maken van het aanvullend geboorteverlof? Neem dan gerust contact op met jouw contactpersoon bij Alfa Salaris en Personeel. Wij kunnen samen met jou bepalen wat er in jouw specifieke geval bij komt kijken en welke verplichtingen de CAO en eventuele pensioenuitvoerder stellen tijdens dit verlof.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia