Banner

Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2021

17 maart 2021 | Door:  Jeroen van den Hengel

De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Elk jaar verandert de opgave. Dit jaar worden geen extra vragen gesteld voor de Europees landbouwtelling. Ook vanuit het GLB en het mestbeleid zijn er weinig veranderingen. Toch is het dit jaar opnieuw goed opletten bij het (laten) doen van de opgave. De belangrijkste aandachtspunten hebben wij hieronder voor je op een rij gezet.

1. Uitnodiging voor de opgave

RVO nodigt niet alle ondernemers tegelijk uit om de Gecombineerde opgave te doen. Dit gebeurt verspreid, onder andere om de piekbelasting bij RVO-klantcontact te beperken. Als je een uitnodiging krijgt, ben je verplicht om de opgave in te vullen. In principe worden alle bedrijven uitgenodigd die bij de KvK met een agrarische SBI-code staan ingeschreven, bedrijven die verplicht opgave vanuit het mestbeleid moeten doen, bedrijven die vorig jaar subsidie hebben aangevraagd en/of glastuinders i.v.m. de verplichte emissieaangifte. Dit jaar krijgt iedereen de uitnodiging nog per brief. Maar je kunt in de opgave invullen of je de uitnodiging in 2022 per e-mail wilt ontvangen.

2. Een goede voorbereiding

Je vult de opgave in op mijn.rvo.nl. Om de opgave in te kunnen vullen, heb je een aantal zaken nodig die je het beste vooraf kunt regelen, zoals een geldig eHerkenningsmiddel. Belangrijke punten om je op weg te helpen vind je hier.  Uiteraard kun je ook Alfa machtigen om de opgave in te laten vullen, of te laten controleren. De Alfa-medewerkers zijn deskundig en hebben veel ervaring met het doen van een juiste en volledige opgave.

3. Juiste registratie

Voor de uitbetaling uit het GLB moet je een actieve landbouwer zijn. Hiervan is sprake als je bedrijf op 15 mei met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij KvK. Verander je de inschrijving bij KvK? Zorg er dan voor dat de registratie uiterlijk 15 mei 2021 is aangepast. Heb je te maken met een bedrijfsoverdracht of een juridische wijziging met een overdrachtsdatum vóór 15 mei? Zorg er dan voor dat je het nieuwe bedrijf op tijd inschrijft bij KvK. Lees meer.

4. Percelen up-to-date

Het is raadzaam om je percelen bij te werken vóór het invullen van de Gecombineerde opgave. Percelen bijwerken kan het hele jaar door. Het is van belang dat je perceelsregistratie actueel is. In ‘Mijn percelen’ registreer je jouw bedrijfssituatie. In de Gecombineerde opgave 2021 gaan circa 2.000 boeren werken met de nieuwe BGT-grenzen. Vanaf 18 mei 2021 worden nieuwe groepen relaties door RVO uitgenodigd om de BGT-check te doen. Lees meer.

5. Keuze analyseresultaten i.v.m. fosfaattoestand

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van P-CACl2 en P-Al-getallen en veranderen de fosfaatklassen. Deze gecombineerde fosfaatindicator vervangt het PAL- en Pw-getal. Heb je een verslag met monsterdatum vóór 1-1-2021 met de nieuwe èn de oude getallen? Dan kies je per topografisch perceel zelf welke je gebruikt. De fosfaatplaatsingsruimte kan daarbij verschillen. Ga dus goed na welke analyseresultaten je invult, aangezien dit van wezenlijk belang is voor de hoeveelheid aan- of af te voeren mest, de eventuele mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid. Lees meer.

6. Derogatie en 80% grasland

In het onderdeel ‘Samenvatting Mest en Grond’ is de Derogatie weer opgenomen. Je kunt daar zien of je met de opgegeven percelen voldoen aan de eis dat 80 procent van de landbouwgrond in gebruik is als grasland. Percelen die als natuurgrond of primaire waterkering in gebruik zijn, tellen niet mee voor de derogatieberekening, ongeacht de gewascode.

7. Tijdig indienen en kortingsperiode

Inmiddels is 1 maart de vertrouwde datum waarop gestart kan worden met het invullen en insturen van de Gecombineerde opgave. De uiterste indiendatum – zonder korting – is zaterdag 15 mei 2021. De kortingsperiode voor de diverse GLB-betalingen loopt van 16 mei tot en met 11 juni. Aanvragen die RVO na de laatste dag van de kortingsperiode ontvangt, worden afgewezen.

8. Voorafgaande controles oplossen

Bij een aanvraag voor GLB-subsidies voert RVO drie voorafgaande controles uit. Dit zijn controles met een extra hersteltermijn:

Na het versturen van de Gecombineerde opgave krijg je een bericht met de uitkomst van de voorafgaande controles. Je kunt deze raadplegen op mijn.rvo.nl. Moet je een of meerdere voorafgaande controles oplossen, dan heb je extra tijd om je opgave zonder termijnkorting aan te passen, tot uiterlijk 23 juni 2021.

9. Overdracht betalingsrechten tijdig regelen

Je kunt het hele jaar door betalingsrechten overdragen. Wil je dat de koper of huurder de betalingsrechten voor het betalingsjaar 2021 krijgt uitbetaald? Meld de overdracht dan uiterlijk 15 mei. Houd er rekening mee dat een overdracht pas volledig is gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. De koper of huurder van betalingsrechten moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

10. Uitbetaling betalingsrechten en extra betaling jonge landbouwers

Met de Gecombineerde opgave kun je uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Jonge en startende landbouwers kunnen mogelijk nog betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Daarnaast komen jonge landbouwers in aanmerking voor de extra betaling, voor maximaal 5 jaar, en in ieder geval tot het nieuwe GLB in 2023 in werking treedt.

11. Rekeningnummer bekend bij RVO

Het uitbetalen van subsidiegelden is alleen mogelijk als je rekeningnummer bij RVO bekend is. Jaarlijks ontbreekt in een paar honderd gevallen het rekeningnummer van de aanvrager. In de Gecombineerde opgave zie je een melding als RVO nog geen rekeningnummer heeft. Ontvang je deze melding? Vergeet dan niet om je rekeningnummer zo spoedig mogelijk door te geven op mijn.rvo.nl. Dit kan niet door je gemachtigde - bijvoorbeeld Alfa - worden gedaan, maar zul je zelf moeten doen.

12.   Ondertekenen met eHerkenning

Sinds enkele jaren kun je de opgave ondertekenen met eHerkenning in plaats van met een TAN-code. Dit kan alleen als jij, of je gemachtigde adviseur, met eHerkenning inlogt. Je hebt een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3. Alfa kan als gemachtigde sowieso zonder problemen jouw opgave indienen.

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Bekijk ook onze overzichtspagina over de gecombineerde opgave
Bekijk ook de video waarin we de aandachtspunten toelichten. 

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen