Banner

Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2019

26 februari 2019 | Door:  Jeroen van den Hengel

De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. De opgave van 2019 is op enkele onderdelen gewijzigd. Zo is in 2019 gewascode 336 (Grasland, natuurlijk) vervallen: voortaan moet bij elk gewasperceel worden aangegeven als het natuurgrond betreft. Ook zijn de regels voor proefmaatschappen veranderd, waardoor jonge landbouwers mogelijk eerder in aanmerking komen voor de extra betaling. Ten slotte zijn er enkele aanpassingen omtrent het ecologisch aandachtsgebied. Andere aandachtspunten hebben wij hieronder voor je op een rij gezet

1. Gecombineerde opgave 2019 invullen vanaf 1 maart

Ook dit jaar is de openstelling een maand eerder dan we gewend waren. Je kunt vanaf 1 maart de Gecombineerde opgave invullen en versturen. De uiterste indiendatum – zonder korting – blijft 15 mei.
 
Ook de peildatum voor het invullen van dieraantallen blijft 1 april. Kun je voor 1 april geen goede schatting maken van het aantal dieren, omdat in maart veel wijzigingen zijn? Vul het onderdeel Dieren dan vanaf 1 april in.
 

2. Uitnodiging voor Gecombineerde opgave

RVO nodigt niet alle ondernemers tegelijk in maart uit om de Gecombineerde opgave 2019 te doen. Dit gebeurt verspreid, onder andere om de piekbelasting bij RVO-klantcontact te beperken.
 
Als je een uitnodiging krijgt, ben je verplicht om de opgave in te vullen. In principe worden alle bedrijven uitgenodigd die bij de KvK met een agrarische SBI-code staan ingeschreven, bedrijven die verplicht opgave vanuit het mestbeleid moeten doen, bedrijven die vorig jaar subsidie hebben aangevraagd en/of glastuinders i.v.m. de verplichte emissieaangifte.
 

3. Registratie op orde

Voor de uitbetaling uit het GLB moet je een actieve landbouwer zijn. Hiervan is sprake als je bedrijf op 15 mei met landbouw als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij KvK. Verander je de inschrijving bij KvK? Zorg er dan voor dat de wijziging uiterlijk 15 mei 2019 is doorgevoerd.
 
Heb je te maken met een bedrijfsoverdracht of een juridische wijziging met een overdrachtsdatum vóór 15 mei? Zorg er dan voor dat je het nieuwe bedrijf op tijd inschrijft bij KvK. Doet het oorspronkelijke bedrijf nog de aanvraag en wordt het bedrijf daarna met terugwerkende kracht uitgeschreven bij KvK als actieve landbouwer? Dan riskeer je een afwijzing van je betalingsverzoek.
 

4. Voorbereiding voor de Gecombineerde opgave 2019

Je vult de Gecombineerde opgave in op mijn.rvo.nl. Om de opgave in te kunnen vullen, heb je een aantal zaken nodig die je het beste vooraf kunt regelen, zoals een geldig eHerkenningsmiddel.
 
Uiteraard kun je ook Alfa machtigen om de opgave in te laten vullen. RVO heeft een Checklist ontwikkeld met informatie die je nodig hebt voor het invullen van de opgave.
 

5. Percelen

Het is raadzaam om je percelen bij te werken vóór het invullen van de Gecombineerde opgave. Percelen bijwerken kan het hele jaar door. Het is van belang dat je perceelsregistratie actueel is. In ‘Mijn percelen’ registreer je jouw bedrijfssituatie. Tijdens het intekenen kun je een melding in beeld krijgen dat er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld als het perceel ook is opgegeven door een andere landbouwer of dat het perceel (deels) buiten de topografische grenzen valt.
 
Nieuw in 2019 zijn meldingen bij percelen op grotere afstand en bij percelen die vorig jaar niet werden geclaimd. Zorg bij een dubbelclaim dat de overlap wordt opgelost, en verstuur daarna de Gecombineerde opgave (opnieuw).
 

6. Voorafgaande controles

Bij een aanvraag voor uitbetaling uit het GLB voert RVO drie voorafgaande controles uit. Dit zijn controles met een extra hersteltermijn.
 
Er wordt gecontroleerd op 1) dubbelclaim percelen, 2) opgave van subsidiabele landbouwgrond en 3) opgegeven gewas bij SNL-a beheerpakket.
 
Na het versturen van de Gecombineerde opgave krijg je een bericht met de uitkomst van de voorafgaande controles. Je kunt deze ook raadplegen op mijn.rvo.nl. Voldoe je niet aan 1 of meer van de gecontroleerde gegevens, dan heb je extra tijd om je opgave zonder termijnkorting aan te passen, tot uiterlijk 19 juni 2019.
 

7. Overdracht betalingsrechten

Je kunt het hele jaar door betalingsrechten overdragen. Wil je dat de koper of huurder de betalingsrechten voor het betalingsjaar 2019 krijgt uitbetaald? Meld de overdracht dan uiterlijk 15 mei.
 
Houd er rekening mee dat een overdracht pas volledig is gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. De koper of huurder van betalingsrechten moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer.
 

8. Uitbetaling betalingsrechten

Met de Gecombineerde opgave kun je uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Jonge en startende landbouwers kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen.
 
Daarnaast kun je betalingsrechten aanvragen voor landbouwgrond die voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen en de afhandeling snel te laten verlopen, is het van belang dat je (bedrijfs)gegevens goed op orde zijn. Zorg dat naast de registratie van je percelen ook de inschrijving bij de KvK en zaken als je rekeningnummer goed bij RVO.nl geregistreerd staan.
 

9. Rekeningnummer

Het uitbetalen van subsidiegelden is alleen mogelijk als je rekeningnummer bij RVO bekend is. Jaarlijks ontbreekt in circa 300 gevallen het rekeningnummer van de aanvrager.
 
In de Gecombineerde opgave zie je een melding als RVO nog geen rekeningnummer heeft. Ontvang je deze melding? Vergeet dan niet om je rekeningnummer zo spoedig mogelijk door te geven op mijn.rvo.nl. Dit kan niet door je gemachtigde - bijvoorbeeld Alfa - worden gedaan, maar zul je zelf moeten doen.
 

10.   Ondertekenen met eHerkenning

Sinds enkele jaren kun je de opgave ook ondertekenen met eHerkenning in plaats van met een TAN-code. Dit kan alleen als jij, of je gemachtigde adviseur, met eHerkenning inlogt.
 
Sinds kort kun je op mijn.rvo.nl ook inloggen met eHerkenning niveau 3 (eH3). Inloggen met niveau 2+ is ook nog gewoon mogelijk. Ben je ingelogd met eH3? Houd er dan rekening mee dat de Gecombineerde opgave ondertekend moet worden met eH2+. Zorg dat dit kan met jouw eHerkenningsmiddel. Alfa kan als gemachtigde sowieso zonder problemen jouw opgave indienen.
 
Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees ook:
Wijzigingen vergroeningseisen 2019
Nieuwe werkwijze natuurgrond en primaire waterkeringen
Nieuw beleid GLB betalingen bij proefmaatschappen
 

 
Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen