Banner

Aan de stoppersregeling meedoen, en wat dan?

27 februari 2017 | Door:  Hans de Bie

Veel bedrijven hebben zich aangemeld voor de subsidieregeling beƫindiging melkveehouderij. Maar als het vee weg is: wat dan? Als u definitief stopt met het houden van vee komen de stallen leeg te staan. Wat gaat u dan met deze gebouwen doen? Slopen, gebruiken voor een andere activiteit of laat u ze gewoon leeg staan?

Wat zijn de gevolgen in het kader van het bestemmingsplan? In de meeste situaties is namelijk een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Lege stallen

U heeft nu een agrarisch bouwvlak (bouwblok). Het gebruik van de gebouwen moet derhalve agrarisch zijn. Als u geen melkvee meer heeft en geen agrarische activiteiten meer uitoefent, bent u formeel in overtreding. De gemeente zal echter niet snel handhavend optreden. Wel kan de gemeente moeilijk doen als u bijvoorbeeld een bouwvergunning wilt aanvragen voor een uitbreiding van uw woning. Omdat de woning na het stoppen niet wordt gebruikt als agrarische woning, kan de bouwvergunning pas worden verleend als eerst het bestemmingsplan wordt aangepast. De procedure wordt langer en duurder.

Ander gebruik

Misschien wilt u de leegstaande gebouwen voor andere activiteiten gebruiken, bijvoorbeeld boerderijkamers, een zorgboerderij, een timmerwerkplaats of een caravanstalling. In bijna alle gevallen moet daarvoor het bestemmingsplan worden gewijzigd of moet er een ontheffing komen voor de activiteiten. De gemeente kan hieraan meewerken, maar hoeft dit niet te doen. Het is daarom verstandig om uw plan eerst met een ROM-specialist te bespreken voordat u een nieuwe activiteit begint. U kunt dan met een goed gemotiveerd plan naar de gemeente, zodat de kans op medewerking van de gemeente zeer groot is.

Slopen

Om te voorkomen dat er na een aantal jaren vervallen gebouwen achter uw woning staan, wilt u misschien de vrijkomende gebouwen slopen. Het is dan verstandig om nog niet te beginnen met slopen, maar eerst een ROM-specialist in te schakelen. Die kan bekijken welke mogelijkheden er zijn om meer uit de te slopen gebouwen te halen. Het kan zijn dat er een Rood-voor-Rood-regeling is, waarbij u een bouwkavel kunt krijgen ter compensatie van de sloopt. Door verkoop van de kavel kunnen de sloopkosten en overige kosten worden betaald. U kunt dan met gesloten beurs uw locatie weer mooi inrichten.

Alfa helpt u verder

Laat u goed adviseren over de verschillende mogelijkheden. De ROM-specialisten van Alfa helpen u bij het maken van de juiste keuze. Zij kunnen de verschillende opties en mogelijkheden aangeven, waardoor u een goede keuze kunt maken. Hierna kunnen zij voor u het bestemmingsplan wijzigen en de benodigde vergunningen of ontheffingen aanvragen. Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Dit is een artikel van het ROM-team van Alfa Accountants en Adviseurs.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans