Banner

55 miljoen voor stimulering innovatie van MKB-ondernemingen in topsectoren

11 april 2017 | Door:  Marleen Janssen

Bent u actief in een topsector en MKB’er met een innovatief project? Dan kunt u vanaf 11 april weer subsidie aanvragen. De regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) gaat vanaf die datum open. Het Ministerie van Economische Zaken en de regio’s hebben dit jaar gezamenlijk ruim 55 miljoen euro beschikbaar gesteld. Doel: het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf binnen en over regiogrenzen heen.

Gezamenlijke instrumentenkoffer

Het ministerie van Economische Zaken en de provincies maken gezamenlijk gebruik van één instrumentenkoffer. De koffer bestaat uit een aantal instrumenten voor het MKB: innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.

Voor de Topcorsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn TKI-Innovatiemakelaars en –netwerkactiviteiten beschikbaar. Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden voor het overgrote deel regionaal aangeboden. Kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten voor TKI's worden landelijk aangeboden.

Welke subsidies zijn er?

•    Voor een kennisvoucher is de subsidie 50% en maximaal 3.750 euro.
•    Bij een haalbaarheidsproject is de subsidie 40% en maximaal 25.000 euro.
•    Bij een R&D-samenwerkingsproject is de subsidie 35% en maximaal 200.000 euro.

Aanvragen vanaf 11 april

Vanaf 11 april kan al worden gestart met het aanvragen van de kleine instrumenten: Kennisvouchers, Innovatie adviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten alsmede de TKI-instrumenten. Vanaf 3 juli kan gestart worden met het aanvragen van de R&D samenwerkingsprojecten.

Voor de kleine instrumenten en de TKI-instrumenten geld een zogenaamd ‘first come, first serve’ principe. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor de R&D projecten geld een tenderprincipe, deze projecten worden toegekend op basis van in hoeverre ze aansluiten bij de doelstellingen van de regeling.

Goed om te weten

De sluitingsdatum is 30 juni (voor TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars) of 7 september (voor kleine instrumenten en de R&D samenwerkingsprojecten).
De exacte budgetten per instrument en per regio worden op een later moment gepubliceerd. Dan wordt ook duidelijk welke topsectoren in welke regio’s in aanmerking komen voor subsidie.

Wat kan Alfa voor u doen?

Heeft u vragen over deze regeling? Of wilt u de mogelijkheden bespreken voor begeleiding van het traject? Neem dan contact met ons op. Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Marleen Janssen

Marleen Janssen

Adviseur


Meer over Marleen