Annelou Olde Beverborg

Annelou Olde Beverborg

Juridisch adviseur

Agrarische ondernemers hebben van heel veel zaken verstand, maar juridische zaken horen daar meestal niet bij. De wet- en regelgeving is de laatste jaren alleen nog maar verder uitgebreid. Op het moment dat je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, help ik je graag verder. Als juridisch adviseur ben ik thuis in de agrarische sector. Letterlijk ook, omdat ik ben opgegroeid in Twente met allemaal boerenbedrijven om me heen.

In mijn studie ben ik eerst de accountancyrichting opgegaan, later gevolgd door een studie Nederlands recht. Het is misschien geen gebruikelijke combinatie, maar wel één waarvan ik nog elke dag de vruchten pluk. Als juridisch adviseur bij Alfa is affiniteit met cijfers niet alleen welkom, maar soms ook noodzaak. Dan helpt het als ik snel een jaarrekening kan doorzien.

Alfa-ervaring heb ik al langer: ik begon in 2013 in de vestiging in Groningen, vijf jaar lang. Daarna heb ik mijn horizon verbreed bij een advocatenkantoor, ook in de agrarische praktijk. En vanuit de vestiging in Aalten help ik nu agrarische ondernemers in de Achterhoek n de agrarische sector bij uiteenlopende vragen. Mijn specialisaties in het agrarisch recht zijn bezwaar- en beroepsprocedures, het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), pacht en productierechten.

Zaken zoek ik het liefst tot in de kleinste details uit. Het is ook de manier om als juridisch adviseur het verschil te kunnen maken. Het liefst om vooraf al problemen en conflicten te kunnen tackelen. Maar als we samen van mening zijn dat het waard is om ons recht te halen, sta ik ondernemers ook bij tegenover het College van Beroep. Op stap met een verhaal dat goed is voorbereid, rekening houdend met argumenten die de andere partij kan aandragen.


Recente artikelen van Annelou

Intern salderen: berekening of oordeel provincie?

Intern salderen: berekening of oordeel provincie?

26 oktober 2022

Sinds de Logtsebaan-uitspraak is duidelijk dat voor intern salderen geen vergunningplicht bestaat. Voor intern salderen zijn er twee routes mogelijk.

Vervolg Didam-arrest: kennisgeving provincie volstond

Vervolg Didam-arrest: kennisgeving provincie volstond

26 september 2022

In mijn eerdere artikel schreef ik al dat de regel in het Didam-arrest ook geldt voor een grondruiltransactie . Dit bleek uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. In een recent

Regel uit Didam-arrest geldt ook voor grondruil

Regel uit Didam-arrest geldt ook voor grondruil

13 september 2022

De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest van eind 2021 geoordeeld dat overheidslichamen bij verkooptransacties iedereen gelijke kansen moeten bieden.

Update Gelderse stikstofaanpak – toelichting gedeputeerden

Update Gelderse stikstofaanpak – toelichting gedeputeerden

1 september 2022

Het stikstofdossier houdt de gemoederen flink bezig. Er is nog veel onduidelijk en dat geeft agrarische ondernemers veel onzekerheid.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

31 mei 2022

De contouren van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) zijn bekend. Met de regeling biedt de Minister veehouders met productierechten de mogelijk tot uitkopen.