Banner

Vanggewas zaaien op zandgrond - hoe zit het precies?

27 september 2019 | Door:  Bor Houwers

De laatste week krijgen we veel vragen over de vanggewassen na de oogst van snijmaïs op zandgrond. Goed de regels volgen is belangrijk. Als je geen of het verkeerde vanggewas inzaait, loop je onder meer kans op een boete en randvoorwaardenkorting. Waar moet je je ook alweer aan houden? Dit artikel geeft duidelijkheid.

Heb je snijmaïs geoogst op zand of lössgrond? Daarna moet je uiterlijk 1 oktober een vorstbestendig vanggewas ingezaaid hebben. Dit kan door grasonderzaai of door inzaai van een vanggewas.  Ook na 1 oktober mag nog een vanggewas worden ingezaaid, maar alleen een gewas dat daarvoor is aangewezen (zie onderstaande tabel) en dat volgend jaar de hoofdteelt is.

Wat als de groenbemester bij onderzaai niet opkomt?

Als de maïs is geoogst moet het gras zich ontwikkelen tot een bodembedekker om stikstofuitspoeling te voorkomen. Goede landbouwpraktijk is het uitgangspunt, maar er geldt wel een inspannings- en resultaatverplichting!

Als het vanggewas niet opkomt moet je kunnen aantonen dat je moeite hebt gedaan om de opkomst te laten slagen. Denk hierbij aan het gebruik van voldoende en goed zaaizaad en de inzet van een geschikte machine. Het kan dan noodzakelijk zijn om bij een mislukte onderzaai na 1 oktober opnieuw in te zaaien of door te zaaien. Hierbij mag een vanggewas van voor 1 oktober worden gebruikt.

Bij geen of een onjuist vanggewas is er sprake van een overtreding. Dit kan een boete en randvoorwaardenkorting (betalingsrechten!) tot gevolg hebben. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de derogatievergunning.

Brief RVO vanggewas als hoofdteelt

RVO heeft brieven verstuurd over de meldplicht van het vanggewas als hoofdteelt. Alleen wanneer het vanggewas na 1 oktober is gezaaid moet het vanggewas als hoofdteelt voor volgend jaar worden gebruikt. Dit moet worden gemeld bij RVO. In geval van onderzaai is geen melding nodig. Het vanggewas is immers, met onderzaai, uiterlijk 1 oktober gezaaid.

Korrelmaïs

Wanneer er korrelmaïs is geoogst gelden de gewassen vanaf 1 oktober. Dit gewas hoeft dan niet als hoofdteelt in 2020 te blijven staan.

Bor Houwers

Bor Houwers

Bedrijfskundig adviseur

088 2531328 | bhouwers@alfa.nl


Meer over Bor