Banner

Opname in een zorginstelling? Laat je adviseren!

1 juli 2024 | Door:  Aron Wilterdink

Bij een opname in een zorginstelling verandert er veel, ook in financieel opzicht. Aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting wordt de eigen bijdrage berekend door het CAK. De maximale eigen bijdrage kan in 2024 oplopen tot  2.887 euro per maand, dat is bijna 35.000 euro per jaar!
Met het juiste advies op maat kan de eigen bijdrage in veel gevallen worden verlaagd, waardoor je niet, of in ieder geval minder inteert op jouw vermogen.

Wat is de CAK-eigen bijdrage?

In de situatie dat je wordt opgenomen in een zorginstelling dien je een eigen bijdrage te betalen aan je zorginstelling. Het CAK regelt als overheidsinstantie de invordering van deze bijdrage. Voor de berekening van de eigen bijdrage gebruikt het CAK de gegevens uit jouw aangifte inkomstenbelasting van twee jaar geleden. Voor de berekening van de eigen bijdrage over het jaar 2024 wordt er dus gekeken naar je aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022.

Box 3

Jouw box 3 vermogen heeft invloed op de hoogte van je eigen bijdrage. Door het verlagen van je box 3 vermogen kan je maandelijkse bijdrage mogelijk verminderd worden. Een manier hiervoor is het (vervroegd) overdragen van een deel van je vermogen aan je kinderen of kleinkinderen. Hierdoor komt je vermogen bij je geliefden terecht en niet bij je zorginstelling.

Partnerschap

In de situatie dat één van de partners wordt opgenomen in een zorginstelling en de andere partner thuis blijft wonen bestaan er verschillende mogelijkheden om je eigen bijdrage te verlagen. Zo kun je ervoor kiezen om niet langer te worden aangemerkt als fiscale partners, wat van invloed is op de hoogte van je eigen bijdrage.

AOW voor ongehuwden

Wanneer een partner wordt opgenomen in een zorginstelling en de andere partner thuis blijft wonen, betaalt de opgenomen partner standaard de lage eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is maximaal 1052,20 euro per maand. In deze situatie ontvang je beiden ook de AOW-uitkering voor gehuwden.

Bij een opname van één van de partners heb je de mogelijkheid de AOW-uitkering voor ongehuwden te ontvangen. Hierdoor zal de opgenomen partner voortaan wel een hoge eigen bijdrage moeten gaan betalen. Echter zullen jullie beiden maandelijks een hoger bedrag aan AOW ontvangen. Per saldo kan dit voordeliger zijn dan het ontvangen van de AOW-uitkering voor gehuwden en het betalen van de lage eigen bijdrage.

Toeslagen

Bij een opname van één van de partners heb je ook de mogelijkheid om niet langer te worden aangemerkt als partners voor de toeslagen. Hierdoor kan  één van de partners mogelijk recht hebben op het ontvangen van toeslagen.

Huwelijk

De keuzes rondom het fiscale partnerschap, de AOW-uitkering voor ongehuwden en de toeslagen doen niets af aan de juridische status van het huwelijk. Je blijft dus ´gewoon getrouwd´ wanneer je voor deze mogelijkheden kiest.

Jouw (financiële) situatie is uniek, bij Alfa ontvang je passend financieel advies op maat.

Ook je CAK-eigen bijdrage verlagen?

Neem dan gerust contact op via awilterdink@alfa.nl of telefonisch via 088-2531264 of 06-41409210.

Aron Wilterdink

Aron Wilterdink

Fiscaal adviseur

088 2531264 | awilterdink@alfa.nl


Meer over Aron