Banner

Opfrisser Wet DBA en handhaving door de belastingdienst

28 april 2021 | Door:  Peter Ressing

In de praktijk merken wij nog al eens dat ondernemers menen dat de belastingdienst in het geheel niet meer controleert op de mogelijke schijnzelfstandigheid van zzp-ers.

Is dat zo?

Het korte en simpele antwoord is: nee.

Korte terugblik in de geschiedenis

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van de Wet DBA is het voorkomen van verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet DBA zou ook de “echte” ondernemers meer zekerheid moeten verschaffen over hun fiscale status.

Helaas heeft de Wet DBA niet de gevraagde duidelijkheid gegeven, sterker nog: het veroorzaakte juist veel onrust en onzekerheid in de markt en werkte juist concurrentieverstorend.
Daarop is door de Staatssecretaris besloten om een overgangsperiode in te lassen die inmiddels al meerdere jaren duurt.
De periode waarin de Wet DBA niet wordt gehandhaafd is inmiddels verlengd tot oktober 2021. Het besluit hangt samen met de ontwikkeling van de zzp-webmodule.

Ondertussen is de pilot zzp-webmodule gestart (zie ook https://www.startvragenlijst.nl/pilotwba ), waarbij de opdrachtgevers die zzp-ers willen inhuren, kunnen checken of dit ook mag van de overheid. Let op: dit is een pilot, het geeft wel duidelijkheid maar geen zekerheid.

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers betekent dit, dat zij vooralsnog tot oktober 2021 geen boetes of naheffingen hoeven te verwachten als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.
Echter: dit geldt uitdrukkelijk niet voor 'kwaadwillenden' of als u aanwijzingen van de belastingdienst niet opvolgt. Dan zal de belastingdienst gaan handhaven. De handhaving bij kwaadwillenden is juist verruimd.

Ons toekomstig nieuw kabinet zal een besluit gaan nemen wat nu de opvolger gaat worden van de Wet DBA. Gelet op de huidige situatie waarin wij leven met een demissionair kabinet, een moeizame kabinetsformatie en een coronacrisis, is de algemene verwachting dat er niet op korte termijn nieuwe wetgeving volgt. De kans is groot dat de overgangsperiode na oktober 2021 verlengd gaat worden.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon bij Alfa. Uiteraard kun je ook contact met mij opnemen.