Banner

Ondernemer in beeld Melkveebedrijf Bolink

4 februari 2019 | Door:  Hermien Hendriksen - Pelskamp

“Wel of geen kennis is wat straks de boeren onderscheidt” Op een koude winterdag ligt de IJsselstraat in Empe er zonnig bij. Al drie generaties lang boert de familie Bolink daar. Wat begon met ‘twee koeien, een paard en vier varkens’ is bijna zeventig jaar later een florerend bedrijf, nu van Jan en Gerda Bolink met hun kinderen Rick, Eline en Lisan. Florerend, zolang er maar evenwicht in het bedrijf is. “Groeien we door, dan is die balans zoek.”

Jan mag dan in Empe bekendheid genieten als de schutterskoning van 2018 tijdens de dorpsfeesten, hij is op de eerste plaats agrarisch ondernemer. “Ik was de enige zoon, dus ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik het bedrijf zou voortzetten. Acht jaar geleden is mijn vader overleden. Gerda heeft haar eigen baan nog tot een jaar daarna aangehouden. Maar het viel toch niet meer te combineren met kleine kinderen thuis. Zeven jaar terug is zij in het bedrijf gekomen. Sinds een jaar is mijn moeder eruit en doen we het met z’n tweeën.” Al loopt de versterking langs de zijlijn al warm. Jan: “Onze oudste zoon van achttien werkt ook al mee. Die volgt een landbouwopleiding, dus dat is misschien iets voor de toekomst.” Hij zegt het met enige reserve. Bewust? “Je kunt zoiets nooit met zekerheid voorspellen natuurlijk. Ik zou het hem wel adviseren. Liever nog zou ik zien dat hij er een hbo-opleiding achteraan doet. Er komt steeds meer op ons af. Het is niet alleen meer het domme boeren. Het wordt steeds ingewikkelder. Ik ben ervan overtuigd dat kennis straks hetgeen is wat de boeren onderscheidt. Of je wel of geen kennis hebt, gaat het kaf van het koren scheiden.”

Grondgebonden bedrijfsvoering

De bedrijfssituatie aan de IJsselstraat doet vermoeden dat nummer 9 tot het koren gaat behoren. Op het bedrijf lopen 180 melkkoeien rond, met nog eens 140 stuks jongvee. Met 140 hectare is het bedrijf grondgebonden, al is 25 hectare bestemd voor natuur. De huidige grootte maakt de maatschap Bolink tot een bedrijf dat precies in evenwicht is. Jan: "We zijn gelukkig niet gekort met de fosfaatregelgeving. Zes jaar terug hebben we er nog een stal bij gezet. Die stond in 2015 best wel vol, de peildatum voor de fosfaatregels. We hebben dus het geluk gehad dat we op tijd die stap hebben gezet. Nu is het even afwachten. Willen we verder doorgroeien? En kunnen we het dan nog wel behappen? Als je naar de 200 koeien gaat, raakt de balans ook weer zoek. Terwijl deze zo zorgvuldig, ook door mijn ouders en grootouders, is opgebouwd.”

BAS Melkvee Plus

Jan typeert zichzelf als een echte ‘kostprijsboer’. “We zijn hier altijd bezig om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. De kritieke opbrengstprijs mag niet meer dan 35 cent bedragen, maar liever nog tegen de dertig cent. We zitten via de BAS Melkvee Plus in een studiegroep van vergelijkbare bedrijven. We komen allemaal dezelfde problemen tegen. Je kunt de bedrijfsresultaten daardoor één op één vergelijken. Daar leer je heel veel van. Je moet uitkijken dat je niet bedrijfsblind gaat worden, doordat je alleen maar je eigen cijfers ziet.”

De twee ondernemers zijn ook niet alleen maar afhankelijk van de melk. “We hebben altijd veel jongvee aangehouden. Maar je ziet nu een tendens dat er een tekort aan vaarzen ontstaat. Daar kunnen we dan weer extra inkomsten uit halen. Vorig jaar hebben we ook zonnepanelen op de stal gelegd, goed voor 250.000 kilowatt die we terug leveren. We hebben er wel het nodige in moeten investeren, maar ik denk dat dit de toekomst is.”

Gevoelskwestie

Pas sinds vier jaar is de maatschap klant bij Alfa. Jan: “Daarvoor hebben we altijd een andere accountant gehad. Wij wilden graag vergelijkingsmateriaal, maar dat was iets wat zij niet konden bieden. Zeker niet in de orde van grootte van ons bedrijf. We zijn toen verder gaan kijken, en heel toevallig stond Alfa bij ons op de stoep. Precies op het goede moment. Het klikte. Het is toch ook een beetje een gevoelskwestie. Vorig jaar heeft Alfa de gehele bedrijfsovername begeleid. Dat is allemaal goed gegaan. Ze zitten kort bij, in Zutphen, dat is ook handig. Tot op heden hebben we er geen spijt van gehad.”

 

 

Hermien Hendriksen - Pelskamp

Hermien Hendriksen - Pelskamp

Directiesecretaresse

088 2531314 | hpelskamp@alfa.nl


Meer over Hermien