Banner

Bedrijfskundig advies voor mkb’ers groeit: “Alfa fungeert als klankbord”

8 april 2021 | Door:  Robert Berendsen

Vroeg of laat komt er een moment dat een bedrijfskundig adviseur het verschil kan maken. Niet alleen in mindere tijden, ook als het voor de wind gaat. In alle gevallen is Alfa dichtbij en staan onze mkb-adviseurs naast jou als ondernemer. Een kennismaking met twee van die adviseurs: Rick van der Pennen en Robert Berendsen. die in de regio Achterhoek en De Liemers actief zijn.

Hij wil niet generaliseren, maar over het algemeen ziet Rick van der Pennen ondernemers soms aarzelen om een adviseur in te schakelen. “Die ondernemer is het liefst bezig met ondernemen. Doen waarvoor hij of zij het bedrijf ooit is gestart, bezig zijn met de operatie. Onze rol is die van externe helikopterview. We kijken naar de organisatie als geheel. Wat voor uitdagingen kom je dan tegen?”

Het is kennis die het gemiddelde mkb-bedrijf niet altijd in huis heeft constateert Robert Berenden, met veel ervaring in de retailbranche al jaren mkb-adviseur bij Alfa. “Een groot aantal bedrijven niet. En dat is heel begrijpelijk. Ze zijn ooit het bedrijf gestart, het is gegroeid en op een gegeven moment ben je vooral bezig met management. In je gewijzigde rol krijg je te maken met zaken waarin je wellicht minder sterk bent of over wilt sparren. Het is verstandig als je met een neutraal iemand kan sparren of kijkt naar wat je beter kunt doen, hoe je je rendement kunt verbeteren en of je meer markt kunt veroveren. Maar veel ondernemers hebben ongemerkt blinde vlekken. ‘Ik kan dat zelf wel’ is een eerste logische reactie. Of ze zien het als een zwaktebod om een adviseur in te schakelen.”

Rick: “Uit dagelijkse gewoonte doen we vaak de dingen die we altijd al deden. Wij zijn er dan om die ondernemer wakker te schudden, om problemen en uitdagingen aan het licht te brengen.”

Bedrijfsscan

Dat gebeurt op een heel gestructureerde manier. Robert: “In een eerste sessie lichten we het bedrijf door. Het is een soort bedrijfsscan met een swot-analyse: waar zitten problemen en kansen, wat zijn uitdagingen? De klant kan dan kiezen: verder in het traject of niet? In eerste instantie kijken we dan naar de visie van de onderneming en de ondernemer. Waar wil je over een paar jaar staan? Hoe wil je daar komen? Wat moet er dan veranderen? Die visie vertaal je naar de strategie en het beleid. Het is de kapstok waar alles in het verbeterplan met alle concrete acties aan hangt.”

Juist Alfa kan een ondernemer goed een spiegel voorhouden, constateert Robert. “Wat ons een streepje voor geeft is dat wij die ondernemer, de onderneming en de branche al kennen. We zijn bekend in de regio en we spreken ook de taal van de ondernemer. Daarnaast hebben we in meerdere bedrijven ervaringen opgedaan.”

Ook financiële aspecten en duurzaamheid

De mkb-adviseurs vervangen niet de accountant, maar nemen in nauwe samenwerking met die accountant de financiële kant wel mee, legt Rick van der Pennen uit. “Natuurlijk kijken we ook daar naar, zoals een stukje omzetverhoging of rendementsverbetering. Maar ons plan is breder: met een inkoop- en verkoopplan, de inrichting van de personele organisatie, de marketing. Binnen Alfa hebben we bijvoorbeeld eigen IT-adviseurs in dienst om data te ontsluiten of de financiële organisatie beter in te richten.” Ook duurzaamheid is een vast onderdeel van die visieontwikkeling. Met eigen Alfa duurzaamheidsadviseurs hebben de mkb-adviseurs professionele achtervang achter de hand.

‘Echte sparringpartner’

“Primair kijken we vooruit”, zegt Robert. “Per kwartaal gaan we daarom met die ondernemer zitten. Dan leggen we de prognose naast de gerealiseerde cijfers. Als dat afwijkt, hoe komt dat dan? Daar kun je dan weer op anticiperen met vervolgacties, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We zijn een echte sparringpartner.”

Ook kan Alfa desgewenst ondernemers begeleiden bij het realiseren van de doelen. Robert: “Veel ondernemers vinden dat fijn. We fungeren dan als een stok achter de deur. Heel veel bedrijven laten wel het ontwikkelingstraject uitvoeren met een visie voor over een paar jaar. Vervolgens verdwijnt het concrete actieplan nogal eens in de la. Door de verschillende zaken aandacht te geven zorg je dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren.”

Goede en slechte tijden

Een misvatting in de praktijk is dat de mkb-adviseur pas om de hoek komt kijken als het minder gaat. Rick: “Ik denk dat bedrijfskundig advies voor elk bedrijf en in elke fase slim is. Ook groeiende bedrijven hebben problemen: groeiproblemen. Al gaat het nog zo goed met de cijfers, dan nog is het goed om een keer out of the box te denken met iemand die buiten het bedrijf staat, maar wel verstand heeft van de sector. Ja, de eerste gedachte is dat het iets is voor bedrijven die het moeilijk hebben. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Als je nog de tijd en de financiële middelen hebt kun je anticiperen. Dan kan het advies je ervoor behoeden dat je verder afglijdt.”

Ondernemers zitten ook niet voor jaren ‘vast’ aan een adviseur. Robert Berendsen: “Op een gegeven moment, na een jaar of anderhalf jaar, is het wel de bedoeling dat je jezelf overbodig maakt. Dan kom je hooguit nog langs om bij te praten.” Rick vult aan: “We kunnen vaak ook helpen met een aantal specifieke acties die in het vervolgtraject nodig zijn. Denk daarbij aan een herstructurering van de organisatie, begeleiding van een financieringstraject, een goede en actuele managementinformatie of het inzichtelijk maken van de toekomstige ontwikkeling van het persoonlijk vermogen.”

Het mkb-bedrijfsadvies is niet beperkt tot sectoren of bedrijfsgrootte. Proactieve ondernemers die willen kennismaken met de bedrijfsadvisering kunnen contact opnemen met Robert Berendsen of Rick van der Pennen. Of neem contact op met je Alfa-adviseur bij jou in de buurt.

Robert Berendsen

Robert Berendsen

Senior klantbeheerder

088 2532650 | rberendsen@alfa.nl


Meer over Robert