Banner

Wat is bijzonder tarief?

23 februari 2023 | Door:  Erik Bos

Over beloningen die je meestal maar éénmaal per jaar krijgt naast je normale salaris, zoals vakantiegeld, incidenteel overwerk, een bonus of een eindejaarsuitkering, betaal je een bijzonder tarief aan loonheffingen. Dit is vaak meer dan je betaalt over je ‘normale’ salaris. Hieronder geven we je een uitleg waarom dat is.

Waarover betaal je belasting?

Over bijna alles wat je als loon van je werkgever krijgt, moet je belasting betalen. Er zijn wel een paar uitzonderingen, zoals de kosten van jouw werkplek, je werkkleding en consumpties die je tijdens het werk van je werkgever krijgt. Soms geldt ook dat je tot een bepaald bedrag geen belasting hoeft te betalen, maar krijg je meer, dan moet je over het meerdere wel belasting betalen (bijvoorbeeld kilometervergoeding). En soms kan de werkgever de belasting voor jou betalen (bijvoorbeeld bij een kerstpakket of een verjaardagscadeau).

De werkgever houdt de door jou te betalen belasting op je salaris in en betaalt het ingehouden bedrag vervolgens aan de Belastingdienst. Mocht er om welke reden dan ook te veel of te weinig belasting op je salaris zijn ingehouden, dan kun je via de aangifte Inkomstenbelasting het verschil terugvragen of bijbetalen.

Wat is loonheffing bijzonder tarief?

Bij de berekening van de loonheffing over je normale salaris wordt rekening gehouden met de loonheffingskorting. Dit is een korting op de te betalen belasting die gelijk wordt verrekend door de werkgever bij wie je het meeste salaris verdient.

De heffingskorting bestaat voor een deel uit een algemene heffingskorting en voor een deel uit een arbeidskorting. De algemene heffingskorting is van toepassing op iedereen die het hele jaar in Nederland woont en belastingplichtig is. De arbeidskorting geldt alleen voor degenen die werken.

Op hoeveel korting heb je recht?

Op hoeveel heffingskorting je recht hebt, is afhankelijk van je fiscale inkomen. Dit is het inkomen wat ook op jouw jaaropgave staat. De heffingskortingen waar je recht op hebt, worden per periode waarover je salaris krijgt, al met je normale salaris verrekend. Voor de beloningen die je naast jouw normale salaris ontvangt, de zogenoemde bijzondere beloningen, geldt dat je daarover een vast percentage aan loonheffingen moet betalen. Bij de berekening van dit percentage wordt geen rekening gehouden met de heffingskorting. Daardoor is het percentage loonheffing wat je over deze bijzondere uitkeringen betaalt, verhoudingsgewijs hoger dan hetgeen over jouw ‘normale’ salaris wordt ingehouden.

Het te betalen percentage bijzonder tarief is afhankelijk van je jaarinkomen in het voorafgaande jaar. Het percentage varieert. De te betalen belasting wordt jaarlijks door de Belastingdienst in een tabel vastgesteld en varieert tussen 0 procent (bij een inkomen van minder dan 10.697 euro) en 49,50 procent (bij een inkomen van meer dan 73.032 euro).

En wat moet ik doen als het niet klopt?

In de meeste gevallen klopt het ingehouden bedrag via het bijzonder tarief wel. Alleen indien je in het voorafgaande jaar veel meer of minder hebt verdiend, kunnen er verschillen ontstaan. Bijvoorbeeld als je in 2022 meer of minder bent gaan werken dan in 2021 of als je in 2021 een bonus hebt gekregen en in 2022 niet. Ook als je bijvoorbeeld meer banen tegelijk hebt, kan het zijn dat je per saldo te weinig loonheffingen betaalt en achteraf moet bijbetalen.

De ingehouden loonheffing is een voorheffing op de te betalen inkomstenbelasting. Dit betekent dat via de inkomstenbelasting het uiteindelijke bedrag wordt bepaald en dat hiervan het bedrag wat je reeds hebt betaald, wordt afgetrokken.

Doe je normaliter geen aangifte inkomstenbelasting maar denk je dat je teveel loonheffingen hebt betaald, dan kun je in het volgende kalenderjaar zelf een aangifte inkomstenbelasting indienen en daarmee het teveel betaalde bedrag terugkrijgen. Doe je normaliter geen aangifte inkomstenbelasting, maar heb je te weinig betaalt, dan kan de belastingdienst je een verzoek sturen om aangifte inkomstenbelasting te doen. Ontvang je zo’n verzoek dan is het invullen verplicht.

Wat kan Alfa voor je doen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze personeelsadviseurs. Zij bespreken wat in jouw situatie moet gebeuren.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik