Banner

Vakantiewoning in het buitenland niet geheel vrijgesteld van belasting in Nederland

11 juli 2022 | Door:  Barry Scheer

Indien je als inwoner van Nederland een vakantiewoning bezit in het buitenland, betaal je vaak in dat land belasting over de waarde van de woning. In belastingverdragen is namelijk geregeld dat alleen het land waar de vakantiewoning is gelegen, hierover belasting mag heffen.

Omdat je als inwoner van Nederland je wereldinkomen moet aangeven in de aangifte inkomstenbelasting, geldt dit ook voor de buitenlandse vakantiewoning. De waarde van de vakantiewoning geef je aan als vermogen in box 3, waarbij deze waarde vervolgens wordt vrijgesteld van belastingheffing in Nederland om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Tot een aantal jaar geleden gold er een volledige vrijstelling in Nederland voor de vakantiewoning in het buitenland. In 2017 is de belastingheffing in box 3 echter gewijzigd en dit heeft tot gevolg dat de vakantiewoning in het buitenland ook voor een (klein) deel wordt belast in Nederland. Van een volledige vrijstelling in Nederland is dus geen sprake meer.

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat tot 2017 een vast percentage (4%) werd gehanteerd voor het fictieve rendement op de buitenlandse vakantiewoning. Vanaf 2017 heeft Nederland een schijvensysteem ingevoerd, met oplopende rendementspercentages, waardoor de vrijstelling dus geen volledige vrijstelling meer is.

Voorbeeld

De onderstaande (vereenvoudigde) rekenvoorbeelden verduidelijken dit.

1. Belastingberekning box 3 (oude systeem)

2. Belastingberekening box 3 (nieuwe systeem)

Indien de buitenlandse vakantiewoning volledig zou zijn vrijgesteld (zoals in het oude systeem), zou er effectief alleen belasting worden betaald over het aanwezige Nederlands vermogen van € 750.000. Op basis van de tariefschijven zou het voordeel uit sparen en beleggen dan € 9.750 bedragen.  

Door de werking van de tariefschijven is er nu feitelijk € 585 (€ 10.335 -/- € 9.750) inkomstenbelasting verschuldigd over de buitenlandse vakantiewoning.

Conclusie

In box 3 is de vakantiewoning in het buitenland niet meer volledig vrijgesteld van Nederlandse box 3 inkomstenbelasting.

Er moet nu in Nederland feitelijk € 585 betaald worden over de vakantiewoning in het buitenland, want bij een volledige vrijstelling zou in Nederland slechts € 750.000 Nederlands vermogen in de heffing mogen worden betrokken, hetgeen een belastingschuld van € 9.750 oplevert. En omdat nu € 10.335 betaald moet worden, is de belastingschuld in feite € 585 duurder dan je had mogen verwachten bij een (echte) volledige vrijstelling.  

Aanpassingen box 3

Zoals bekend ligt de huidige belastingberekening over vermogen in box 3 zwaar onder vuur en tijdens het zogenaamde ‘kerstarrest’ van 24 december 2021 concludeerde de Hoge Raad dat deze wijze van belastingberekening niet correct is en aangepast dient te worden.

In het besluit van de staatssecretaris van 28 juni 2022 is aangegeven hoe het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 opnieuw wordt berekend (rechtsherstel).

Daarnaast zijn in de zogenoemde contourennota van 15 april jl. de grote lijnen weergegeven van de nieuwe belastingberekeningen in box 3 op basis van werkelijk rendement. Het kabinet wil box 3 omvormen naar een ‘vermogensaanwasbelasting' vanaf 2025 (voor de jaren 2023 en 2024 zal er overbruggingswetgeving komen) . Voor onroerende zaken zullen allereerst de inkomsten worden belast (huurinkomsten). Bij de start van de nieuwe box 3 worden de waardeontwikkelingen op basis van een forfait (een fictief percentage) vastgesteld. Pas later gaat de heffing plaatsvinden met de werkelijke waardestijgingen. Achtergrond hiervan is dat de gegevens die nodig zijn om de waardeontwikkeling vast te stellen nog niet voldoende beschikbaar of niet geschikt zijn. 

Het kabinet neemt wel een risico door in de nieuwe vermogensaanwasbelasting weer te gaan werken met forfaits. In het recente kerstarrest over box 3 liep dit juist niet goed af voor de wetgever.

Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe box 3 uitpakt voor de belastingheffing over de buitenlandse vakantiewoning. Veel hangt af van de manier waarop de contouren worden ingevuld. Wij houden uiteraard de ontwikkelingen nauw in de gaten. Nu al vragen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.   

Barry Scheer

Barry Scheer

Fiscaal adviseur

088 2531143 | bscheer@alfa.nl


Meer over Barry