Banner

Hoe bepaal ik de waarde van mijn onderneming?

23 mei 2018 | Door:  Martin van Wirdum

Aangezien mijn kinderen geen interesse hebben in voortzetten van mijn bedrijf, overweeg ik mijn onderneming te verkopen. Hoe bepaal ik de waarde van mijn onderneming?

Dit is een actuele vraag, zeker nu een derde van de Nederlandse ondernemers inmiddels de leeftijd van 50 is gepasseerd en het economisch weer beter gaat. En niet alleen in kader van een aan- of verkoop van een onderneming is het vaststellen van de waarde noodzakelijk. Ook bij geschillen tussen de ondernemers, in geval van echtscheidingen, bij (her-)financieringen of investerings-vraagstukken is een goede waardebepaling vaak onontbeerlijk.

Waarderen, met name bij een overname, vraagt zeker om een professionele aanpak toe te passen.
De prijs wordt namelijk door diverse factoren beïnvloed. Denk hierbij aan de financiële positie van de verkoper, de mate van concurrentie van kandidaat-kopers, wijze van financieren door de koper, de fiscale consequenties, de onderhandelingskracht van beide partijen en niet in de laatste plaats: emotie.


Waarde is namelijk niet zomaar gelijk aan de prijs.

Wat exact de waarde van een onderneming is, is niet zomaar af te leiden uit de jaarrekening. Uitgaan van het eigen vermogen volgens de laatste jaarrekening is te simpel en kan een verkeerd beeld geven. Want de marktomstandigheden en/of het concurrentieveld kunnen inmiddels zo zijn gewijzigd dat het verleden geen goed uitgangspunt meer is voor de waarde van de onderneming op dit moment. Deze waarde moet juist bepaald worden door de toekomstverwachtingen.
Ook het huidige risicoprofiel en toekomstige investeringen spelen een belangrijke rol. Het maakt een groot verschil of de onderneming zich in een stabiele markt bevindt of dat er sprake is van een vechtmarkt. En daarnaast, moet de komende jaren nog veel investeringen plaatsvinden of is dat juist net gebeurd?
Eerst zal de waarde van de onderneming worden bepaald en dan pas de prijs. De prijs is een kwestie van onderhandelen!

Geldstromen

De waarde van een onderneming kan verhoogd worden door niet in winst te denken maar in geldstromen. De waarde van een onderneming kan worden verhoogd door óf een grotere geldstroom te genereren, dat betekent een verhoging van de structurele verdiencapaciteit van de onderneming, óf door het risicoprofiel van het bedrijf te verlagen. Een geldstroom is iets heel anders dan de winst van een bedrijf. Bijvoorbeeld een bedrijf dat snel groeit met goede winsten, heeft een werkkapitaalbehoefte wat nog harder stijgt. Of het bedrijf maakt een bescheiden winst, maar moet aanzienlijk investeren om die winst vast te houden. Op papier wordt dan weliswaar geld verdiend, maar dat is niet terug te zien op de bankrekening. Winst is een boekhoudkundig begrip en in veel gevallen staat de boekhoudkundige winst ver af van de daadwerkelijke inkomende netto geldstroom.


Taakverdeling

Tevens verdeel de regie in het bedrijf over meerdere belangrijke personen. Een onderneming moet niet stagneren als een ondernemer even uit de running is. Om dat te waarborgen moeten er meerdere personen op de hoogte zijn van de lopende zaken. Deze strategie loont ook in verkoopsituaties.


Tot slot

Tot slot pakt het uiteraard positief uit wanneer de onderneming weinig afhankelijk is van de bank.  Het goed beheersen van werkkapitaal is daarbij nog een belangrijke voorwaarde; zorg derhalve ervoor dat je hier bovenop zit.  Een kortere debiteurentermijn en een kleinere voorraad schelen direct in de kredietruimte bij de bank. Als je de interne organisatie strak beheert, kun je ook veel sneller inspelen op veranderingen in de markt.
Daarom: Waardebepaling van uw onderneming vraagt om een professionele ondersteuning.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij 12 april 2018

Alfa Consultants / wdokman@alfa.nl  

Alfa Accountants & Adviseurs / mvanwirdum@alfa.nl

Martin van Wirdum

Martin van Wirdum

Relatiemanager

088 2531854 | mvanwirdum@alfa.nl


Meer over Martin