Banner

Het belang van prognoses en liquiditeitsbeheer

1 augustus 2022 | Door:  Rick Pouw

Het opstellen van een prognose wint de laatste jaren aan populariteit. Ten eerste om de cijfers van het huidige boekjaar niet alleen te vergelijken met een voorgaand boekjaar, maar ook met de verwachtingen van de ondernemer en de adviseur. Dit wordt vertaald naar een prognose. Alleen een vergelijking met vorig boekjaar kan al snel teniet worden gedaan door groei, krimp of andere ontwikkelingen.

Daarnaast is een prognose van belang om de blik vooruit te werpen, in plaats van primair achteruit. De gerealiseerde cijfers zijn de output van de ontwikkelingen binnen de onderneming. Het is belangrijk om dit te verklaren en afwijkingen tijdig te signaleren. Daarnaast is het interessant om te kijken wat deze output voor impact heeft op de toekomst en welke conclusies en acties hieraan gekoppeld kunnen worden.

Inzicht

Het sturen op het saldo op de bankrekening of het wachten op de jaarrekening om inzicht te krijgen in de winstgevendheid en liquiditeitspositie is écht verleden tijd. Om te kunnen sturen, is inzicht nodig en moet de impact naar de toekomst vertaald worden. Dit kan door middel van het opstellen van een prognose met zowel de winst- en verliesrekening als inzicht in de ontwikkeling van de liquiditeit.

Liquiditeitsbeheer

Het toevoegen van liquiditeitsbeheer is waardevol om naast de opbrengsten en kosten, ook de inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken. De investeringen, financieringen, aflossingen en overige betalingen en ontvangsten worden op deze manier inzichtelijk gemaakt. Hoeveel ruimte is er om investeringen uit eigen middelen te betalen? Hoe moet er afgelost worden op onze leningen? Onder andere deze twee vragen worden duidelijk bij correct liquiditeitsbeheer. Geld is de olie in de ondernemingsmachine, breng dus goed in kaart hoeveel ruimte jij als ondernemer beschikbaar hebt!

Van groot belang

Prognoses zijn dynamisch en kunnen, of moeten, tussentijds aangepast worden. Prognoses en liquiditeitsbeheer zijn dus van groot belang in het toekomstgericht ondernemen! Wil jij ook inzicht in vorm van een liquiditeitsbegroting en/of prognose? Dan kom ik graag met jou in contact! Laat hier jouw gegevens achter of neem contact met mij op via  rpouw@alfa.nl of 088 2531890.

Rick Pouw

Rick Pouw

Bedrijfskundig adviseur

088 2531890 | rpouw@alfa.nl


Meer over Rick